Antagonizm wieszczów po latach

0 Komentarze

Prezentacja na temat współczesnego wykorzystania popularnego w romantyzmie konfliktu pomiędzy Juliuszem Słowackim a Adamem Mickiewiczem. W rzeczywistości poeci różnili się od siebie, ale nie prowadzili otwartej wojny. W następnym wpisie

Czytaj całość...

Jak napisać rozprawkę z tezą

0 Komentarze

Czynności wstępne Aby dobrze napisać rozprawkę należy dokładnie przeanalizować jej temat. Rozprawka ma stałą formę i jest nią pytanie, na które należy udzielić odpowiedzi. Pytanie dotyczące rozprawki najczęściej dotyczy rozważenia

Czytaj całość...

Lista jawnych zagadnień z języka polskiego – matura ustna 2023

0 Komentarze

Egzaminy maturalne w 2023 roku będą miały odmienną formułę od dotychczasowej. Na maturze ustnej będzie dodatkowe zadanie, polegające na omówieniu wylosowanych zagadnień z listy poniżej.

Czytaj całość...

Matura 2023 – lektury obowiązkowe

0 Komentarze

Matura w 2023 roku będzie miała odmienną formułę od dotychczasowej. Poszerzona została lista lektur obowiązkowych. Lektury obowiązkowe, które maturzysta powinien znać w całości na poziomie podstawowym Jan Parandowski, Mitologia, część

Czytaj całość...

Czym jest epos?

0 Komentarze

Definicja Epos to gatunek, wywodzący się ze starożytności, który można zdefiniować jako dłuższy utwór epicki (opowiadający) napisany wierszem lub rzadziej prozą, wychwalający dzieje prawdziwych lub legendarnych bohaterów narodowych. Epos przedstawia

Czytaj całość...

Liryka – najważniejsze wiadomości

0 Komentarze

Typy liryki Liryka bezpośrednia – podmiot liryczny wyraża się w pierwszej osobie, opisuje co czuje oraz to, jakie towarzyszą mu emocje. Liryka pośrednia – podmiot liryczny wyraża swoje uczucia poprzez

Czytaj całość...

Postać błazna w XIX wieku

0 Komentarze

Kim jest błazen? Postać błazna jest charakterystyczna przede wszystkim dla kultury europejskiej. Inne określenia tej postaci to trefniś i wesołek. Wyróżniamy dwa typy błaznów: nadworny i ludowy. Korzenie postaci błazna

Czytaj całość...

Motyw sobowtóra

0 Komentarze

Z punktu widzenia antropologii sobowtór jest obrazem człowieka, który człowiek rozpoznaje w lustrze wody, w odbiciu w lustrze lub we śnie. Obraz ten jest obiektywizowany, dzięki czemu staje się odrębnym

Czytaj całość...

Teoria sztuki według Pliniusza

0 Komentarze

Mimesis według Platona i Arystotelesa To, jak przedstawić rzeczywistość w dziele sztuki nurtowało ludzi od najdawniejszych czasów. Stanowisko Platona było mimesis niezbyt przychylne i artystów uważał za osoby szkodliwe. Natomiast

Czytaj całość...

Pamięć i przestrzeń w świetle geopoetyki

0 Komentarze

Geopoetyka – definicja Geopoetyka jest to stosunkowo młoda orientacja badawcza, której głównym zadaniem, wedle słów Elżbiety Rybickiej, jest „kompleksowe i wieloaspektowe analizowanie i interpretowanie interakcji pomiędzy twórczością literacką a przestrzenią

Czytaj całość...