Zajęcia dla obcokrajowców

Zajęcia dla obcokrajowców prowadzone są przez Karinę Nikitiuk – absolwentkę filologii angielskiej oraz polskiej. Karina studiowała na Uniwersytecie Alfreda Nobla (Ukraina), na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Opracowała indywidualną metodę nauki obcokrajowców języka polskiego oraz języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w małych grupach trzyosobowych. Cztery lekcje przeprowadzane są w formie spotkania zdalnego, a cztery kolejne to praca własna ucznia, polegająca na wykonaniu indywidualnie przygotowanych ćwiczeń na platformie edukacyjnej. Podczas zajęć uczniowie nabywają umiejętności, które pozwolą im rozumieć teksty pisane oraz komunikaty głosowe. W trakcie nauki uczniowie poznają  się także podstawy gramatyki języka polskiego. W nabywaniu kompetencji językowych pomaga również oglądanie filmów, słuchanie muzyki oraz interaktywne zadania.

Link do sklepu: Pakiet zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców

Я перекладач і викладач іноземних мов. Скінчила 2 університета, один з них в Україні,  другий- в Польщі. Напрямок – філологія (переклад). Викладаю мови вже більше 8 років. Базуючись на досвіді, я створила дуже креативну методику вивчення іноземних мов. Що це означає? Я говорю про ІНТЕРАКТИВНІ ЗАНЯТТЯ. В спеціальній програмі я створюю урок (індивідуально для кожного) і студент може виконати його у будь-який комфортний час на будь-якому пристрої. Зазвичай, маємо 8 занять на місяць, з них 4 рази ми маємо онлайн конференцію, а 4 -заняття на платформі.

Я являюсь переводчиком и преподавателем иностранных языков. Закончила 2 университета, один из них находится в СНГ (Украина), второй в Европе (Польша)по специальности ФИЛОЛОГИЯ (перевод). Преподаю языки уже более 8 лет.  Я создала новейший и самый креативный метод изучения иностранных языков. Что это значит ? Я говорю об ИНТЕРАКТИВНЫХ УРОКАХ. В специальной программе я создаю урок ( индивидуально для каждого ученика) и студент проходит его в любое удобное для него время на любом устройстве ! Оплата производится за 8 уроков, 4 раза мы созваниваемся с учениками и работаем в реальном времени,  а 4 раза я прописываю индивидуально урок в интерактивном формате.

I am an interpreter and foreign languages teacher. I graduated 2 universities, one of them is in the CIS (Ukraine), the second one is in Europe (Poland) with a masters degree in PHILOLOGY (translation/interpreting). I have been teaching languages for 8 years. And I have created a perfect and really creative form of studies – INTERACTIVE LESSONS. What does it mean? I prepare a class (individually for each student) in the special software (platform) and my students do all the tasks (reading,listening, speaking, grammar) at the most comfortable time for them. Students usually pay for 8 lessons, 4 times we have online conference + interactive lesson; 4 times we have interactive lesson only.