Jak napisać rozprawkę z tezą

0 Comments

Czynności wstępne

Aby dobrze napisać rozprawkę należy dokładnie przeanalizować jej temat. Rozprawka ma stałą formę i jest nią pytanie, na które należy udzielić odpowiedzi. Pytanie dotyczące rozprawki najczęściej dotyczy rozważenia lub przeanalizowania problemu.

Teza

Teza jest odpowiedzią, której udzielamy na pytanie zawarte w poleceniu, dotyczącym napisania rozprawki.

Przykład:

Polecenie: Czy podróżowanie może nauczyć nas czegoś nowego?

Teza 1: Podróżowanie może nauczyć nas czegoś nowego.

Teza 2: Podróżowanie nie może nas nauczyć niczego nowego.

Argumenty

Argumenty służą udowodnieniu stanowiska, które przyjęliśmy podczas stawiania tezy. Najczęściej w poleceniu zostało wskazane, z jakich źródeł powinniśmy skorzystać. W rozprawce maturalnej są to lektury obowiązkowe oraz inne teksty kultury. Tekstami kultury mogą być: książki, filmy, plakaty, rzeźby, piosenki, wiersze.

Przykład argumentu do tezy o podróżowaniu: podróżowanie pozwala nam zdobyć wiedzę na temat sztuki.

Przykład z literatury potwierdzający argument: W powieści Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego doktor Tomasz Judym podróżuje po paryskich muzeach z czterema kobietami, które poznał podczas wizyty w Luwrze. Wszyscy jadą na wycieczkę do Wersalu i rozmawiają o wrażeniach, jakie wywarło na nich zobaczenie dzieł sztuki. Dzięki rozmowom oraz przeglądaniu przewodnika dla obcokrajowców przybliżają im wiedzę na temat malarstwa i rzeźbiarstwa.

Zakończenie

W zakończeniu powinny się znaleźć wnioski, dotyczące tematu pracy. W rozprawce o podróżowaniu mogłoby wyglądać następująco:

Podróżowanie jest bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Dzięki podróżowaniu możemy się nauczyć wielu nowych rzeczy. Tomasz Judym wraz z towarzyszkami podczas spotkania w Paryżu miał okazję zobaczyć dzieła sztuki w Luwrze oraz poznać ich historię.

W zakończeniu warto odnieść się krótko do każdego argumentu.

Categories: