Antagonizm wieszczów po latach

0 Comments

Prezentacja na temat współczesnego wykorzystania popularnego w romantyzmie konfliktu pomiędzy Juliuszem Słowackim a Adamem Mickiewiczem. W rzeczywistości poeci różnili się od siebie, ale nie prowadzili otwartej wojny.

W następnym wpisie cofniemy się do epoki romantyzmu i prześledzimy, jak wyglądały relacje pomiędzy dwoma najważniejsztcmi poetami tego okresu.

Categories: