Liryka – najważniejsze wiadomości

0 Comments

Typy liryki

  • Liryka bezpośrednia – podmiot liryczny wyraża się w pierwszej osobie, opisuje co czuje oraz to, jakie towarzyszą mu emocje.
  • Liryka pośrednia – podmiot liryczny wyraża swoje uczucia poprzez opisy sytuacji, zdarzeń i nie wypowiada się wprost o tym, co czuje i myśli.
  • Liryka podmiotu zbiorowego – podmiot liryczny wyraża się w pierwszej osobie liczby mnogiej.
  • Liryka zwrotu do adresata – utwór liryczny ma jasno określonego adresata, do którego podmiot liryczny kieruje swoją wypowiedź.

Elementy utworu lirycznego

Podmiot liryczny – osoba, która wypowiada się w wierszu (nie należy utożsamiać podmiotu lirycznego z autorem utworu).

Wers – podstawowa jednostka w budowie wiersza. Wers to inaczej samodzielna linijka.

Strofa – inaczej zwrotka. Na zwrotkę składa się określona ilość wersów oddzielona graficznie od pozostałych.

Refren – wers lub grupa wersów, która powtarza się w utworze.

Rym – powtarzające się w utworze podobieństwo zakończeń wyrazów w konkretnych wersach.

Rytm – dostrzegalna powtarzalność głosek, akcentów, pauz, wersów lub innych cząstek.

Categories: