Epoki literackie – Starożytność

0 Comments

Wypełnij quiz

Epoki literackie - Starożytność

Jakie wydarzenie historyczne jest umowną datą końca Starożytności?

Zaznacz odpowiedzi, w których pojawiają się postacie związane z mitologią

Zaznacz cechy eposu antycznego:

Co to jest heksametr?

Zaznacz pola, w których znajdują się imiona starożytnych filozofów:

Zaznacz odpowiedzi, w których pojawiają się postacie związane z Biblią:

Zaznacz kierunki filozoficzne:

Jakie są rodzaje mitów:

Zaznacz związki frazeologiczne, które pochodzą z Biblii:

Jak nazywał się król Troi

Kto zakochał się w Helenie - żonie króla Troi?

Który z wymienionych bogów greckich jest ojcem Herkulesa?

Zaznacz bohaterów mitologicznych, którzy byli herosami:

Jakie znaczenie ma słowo Hybris?

Czym jest katharsis w tragedii greckiej?

Czym jest Eksodos w tragedii greckiej?

Jakie wyróżniamy zasady kompozycyjne tragedii greckiej? (Trzy jedności)

Który bóg związany jest z teatrem greckim?

Categories: