Funkcje językowe – prezentacja

0 Comments

Jeśli sprawia Ci problem rozpoznawanie funkcji językowych w tekstach, zobacz prezentację i uporządkuj swoją wiedzę!

s1
Funkcje językowe oznaczają

relacje języka do szeroko rozumianego środowiska. Przez środowisko rozumie się tu świat, rzeczywistość, przyrodę, społeczeństwo, ludzi, struktury społeczne, kulturę, procesy psychiczne, emocje, sytuacje komunikacyjne.

s2
Funkcje językowe według Romana Jacobsona

Roman Jacobson to znany językoznawca, który w latach 60 XX wieku zaproponował najbardziej znany schemat funkcji językowych. Są one rozpatrywane w odniesieniu do sytuacji komunikacyjnej

s3
Funkcja ekspresywna

Funkcja ekspresywna nastawiona jest przede wszystkim na tego, kto nadaje komunikat, czyli innymi słowy na tę osobę, która właśnie mówi. Funkcja ekspresywna pozwala nam wyrażać nasze emocje i stany.
Przykłady:
Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłaś.
Mam nadzieję, że zdałam ten egzamin.
Uwielbiam wieczorami słuchać muzyki.

s4
Funkcja impresywna

Funkcja impresywna nastawiona jest przede wszystkim na tego, kto odbiera nadawany komunikat, czyli innymi słowy na tę osobę, która właśnie nas słucha. Funkcja impresywna pozwala nam, jako nadawcom komunikatu wpływać na jego odbiorcę.
Przykłady:
Posprzątaj swój pokój.
Czy mógłbyś otworzyć okno?
Nie powinieneś spóźniać się na lekcję!

s5
Funkcja informatywna

Funkcja informatywna pojawia się w komunikacie wtedy, gdy za jego nadrzędny (główny) cel nadawca przyjął powiadomienie odbiorcy o jakimś fakcie, który zaobserwował. Innymi słowy funkcja informacyjna przekazuje wiedzę o świecie.
Przykłady:
Tydzień ma siedem dni.
Film rozpoczyna się o 19.00.
Spóźniłam się na pociąg.

s6
Funkcja fatyczna

Funkcja fatyczna pojawia się w komunikacie wtedy, gdy uczestnicy konwersacji starają się ją podtrzymać lub upewnić się, że rozmówca słyszy to, co do niego mówimy.
Przykłady:
Co u Ciebie słychać?
Jak się dzisiaj miewasz?
Hej! Czy ty mnie w ogóle słuchasz?

s7
Funkcja poetycka

Funkcja poetycka pojawia się w komunikacie wtedy, gdy uczestnicy konwersacji zwracają swoją uwagę na samo ukształtowanie komunikatu. Innymi słowy funkcja poetycka pojawia się wtedy, gdy mówimy o literaturze np. podczas interpretowania tekstów poetyckich.

s8
Funkcja metajęzykowa

Funkcja metajęzykowa pojawia się w komunikacie wtedy, gdy uczestnicy konwersacji rozmawiają o języku i opisują jego cechy, bądź definiują elementy systemu języka.
Przykłady:
Rzeczownik może pełnić rolę podmiotu w zdaniu.
Przymiotnik opisuje cechy ludzi, przedmiotów i zjawisk.

s8
Funkcja magiczna

Funkcję magiczną mają komunikaty, które poprzez wypowiedziane słowa w jakiś sposób wpływają na rzeczywistość i ją zmieniają.
Przykłady:
Przysięga małżeńska.
Mianowanie na stanowisko.
Przekleństwa.
Błogosławieństwa.
Przysięgi.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Categories: